BIURO DETEKTYWISTYCZNE COBRA  03-748 Warszawa ul. Białostocka 7    |       604 622 484

Warunki współpracy, w tym także warunki finansowe związane z powierzonym zleceniem są każdorazowo ustalane indywidualnie z Klientem podczas wstępnej konsultacji np. telefonicznej, bądź podczas podpisywania stosownych umów współpracy. Wysokość obowiązujących stawek jest zależna od rodzaju i specyfiki powierzanej sprawy. Generalnie należy przyjąć, iż na ostateczny koszt powierzonego zadania wpływ mają następujące czynniki:

  • zakres usługi
  • miejsce realizacji powierzonego zadania
  • czas realizacji
  • ilość zaangażowanych do realizacji osób
  • niebezpieczeństwo na jakie mogą być narażeni podczas realizacji detektywi.