BIURO DETEKTYWISTYCZNE COBRA  03-748 Warszawa ul. Białostocka 7    |       604 622 484

Do każdego powierzonego nam zagadnienia podchodzimy w sposób indywidualny, przygotowując odpowiednią strategię działania. Wierzymy, że dostarczony przez nas materiał dowodowy oraz informacje pomogą w podjęciu ważnych i kluczowych decyzji życiowych oraz biznesowych.

Ustalenia:

 • Ustalimy składniki majątku danej osoby
 • Ustalimy i zbierzemy materiał dowodowy dot. faktu naruszenia dóbr osobistych
 • Ustalimy miejsce przebywania osoby ukrywającej się, dłużnika
 • Ustalimy położenie ukrytego majątku
 • Dokonamy innych niewskazanych wyżej ustaleń

Sprawy rodzinne i osobiste

 • Sprawdzimy i zweryfikujemy wierność współmałżonka, partnera
 • Zabezpieczymy materiał dowodowy dotyczący zdrady
 • Poprowadzimy obserwację osób, miejsc
 • Zweryfikujemy wiarygodność nowopoznanych partnerów życiowych
 • Sprawdzimy czy dziecko:
  • przynależy do jakiejkolwiek nieformalnej grupy
  • jest uzależnione od hazardu, narkotyków, bądź innych używek
  • nawiązało kontakt, bądź spotyka się z niewłaściwą osobą
  • korzysta ze sponsorowanych spotkań itp.
 • Zweryfikujemy kompetencje kandydatów do pracy jako opiekun do dziecka
 • Zbierzemy i dostarczymy dowody na potrzeby toczącej się przed sądami sprawy
 • Zweryfikujemy faktyczny stan prawny nabywanych składników mienia ruchomego oraz nieruchomości
 • Zweryfikujemy zasadność roszczeń pacjenta
 • Wskażemy aktualne miejsce przebywania spadkobierców